<![CDATA[[영남대학교] 주제별신착자료 > 철학/종교 > 철학]]> http://slima.yu.ac.kr/lib 주제별신착자료 > 철학/종교 > 철학 ko 2022-08-15T00:01:01+09:00 Copyright (c) 영남대학교 All right reserved <![CDATA[(처음 읽는) 여성 철학사]]> 리베카 벅스턴, 리사 화이팅 외 지음 ; 박일귀 옮김 2022-08-03 <![CDATA[Experimental philosophy : an introduction]]> Joshua Alexander. 2022-08-05 <![CDATA[인간의 땅 : 꼬마 철학 동화]]> 율리 체 글 ; 볼프강 노케 그림 ; 홍미라 옮김 2022-06-17